Baza materiala

 

   Şcoala  cu clasele I-VIII Ramna este compusă din patru unităţi: : Grădiniţa PN Ramna, Grădiniţa PN Valeapai,  Şcoala cu clasele I-VIII Ramna şi Şcoala cu clasele I-IV Valeapai.

Şcoala din Ramna funcţionează în două clădiri: într-una îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa PN Ramna, iar în alt corp de clădire îşi desfăşoară activitatea Şcoala cu clasele I-VIII Ramna. Şcoala cu clasele I-VIII Ramna funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din judeţul  Caraş - Severin.

Baza materială este compusă din :

- 7 săli de clasă

O bibliotecă având un fond de peste 2600 de volume.

1 laborator de informatică SEI IV cu 10 calculatoare +1 server, dotate cu programele AeL

Laboratorul este conectat la Internet pe fibră optică. Conectarea la Internet s-a realizat prin subproiectul ,,Internetul – o fereastră deschisă către lume” ; subproiect din cadrul Proiectului Pentru Învăţământul Rural.

- 2 calculatoare PIII şi 1 calculator PIV, multifuncţională, imprimante;

- echipamente audio şi video performante: 2 televizoare color, videoproiector, microsistem audio,  videorecorder etc;

- teren de sport ;

- o sală de sport în aceeaşi clădire cu grădiniţa.

Începând cu anul 2006 au loc investiţii masive în şcoala de la Ramna. Cele mai importante investiţii sunt :

-         Grupuri sanitare şi apă curentă în interiorul clădirii;

-         Încălzire centrală;

-         Uşi şi ferestre termopan;

-         A fost zugrăvită toată şcoala;

-         Au fost puse jaluzele la fiecare clasă;

-         A fost înlocuită instalaţia electrică;

   Şcoala a fost dotată cu mai multe materiale didactice (planşe ; materiale sportive). Aceste investiţii s-au realizat cu bani veniţi de la Ministerul  Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Inspectoratul Şcolar Judetean Caraş - Severin, prin Proiectul Pentru Învăţământul Rural, precum şi cu finanţare de la bugetul local.

   Deoarece şcoala din Ramna are apă curentă şi grupuri sanitare în interiorul clădirii, în anul şcolar 2007-2008 şi anul şcolar 2008-2009 unitatea a primit Autorizaţie Sanitară de Funcţionare.

   În ultimii ani şcoala a primit scaune şi mese noi, iar datorită vânzărilor materialelor schimbate s-a putut cumpăra mobilier pentru Cancelarie şi Direcţiune.

Materialul didactic existent în şcoală a fost reînnoit astfel :

-   Biblioteca şcolii a fost dotată cu cărţi noi (Chiar elevii au fost atraşi într-un proiect în ceea ce priveşte îmbogăţirea fondului de carte, prin contribuţia lor.);

-  Au fost primite planşe şcolare pentru aproape toate disciplinele;

-  A fost implementat sistemul AeL;

- Şcoala a fost dotată cu materale pentru laboratorul de fizică-chimie-biologie

-  Şcoala a primit materiale sportive: masă de ping - pong, saltele, mingi, scara fixă dublă de perete,

-  Laboratorul de Informatică a fost conectat la Internet.

Last Updated (Tuesday, 04 August 2009 12:04)