Localitatea noastră

     Comuna Ramna este situată în nord-vestul judeţului Caraş-Severin, la 40 Km distanţă de municipiul Reşiţa şi la 17 Km distanţă de oraşul Bocşa.

 

 

    Comuna este alcătuită din localităţile: Ramna– centru administrativ, Valeapai şi Barbosu. Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei este predominant colinară, acoperită cu păduri, păşuni şi teren agricol. Comuna este aşezată pe versanţii nord-vestici ai Munţilor Dognecei, cu coborâre spre Dealurile Vestice. Din punct de vedere al accesibilităţii, comuna este situată în afara rutelor principale de trafic rutier şi fără acces direct la calea ferată.

 

    Suprafaţa totală a comunei este de 9900 ha , teritoriu administrativ. Ca densitate a populaţiei comuna se situează sub media pe judeţ, având 20 loc/100 ha. În cadrul suprafeţei teritoriale predomină terenurile agricole – 7272 ha (73,4%), unde suprafaţa cu păşuni are preponderenţa cea mai mare (52% din terenul agricol) şi cele acoperite de păduri (22%).

 

   Vecinii comunei sunt:

- la nord-vest: teritoriul administrativ al comunei Vermeş;

- la nord-est: teritoriul administrativ al comunei Fîrliug;

- la sud: teritoriul administrativ al oraşului Bocşa;

- la sud-vest: teritoriul administrativ al comunei Berzovia.

 


   Populaţie:
Ramna are o populaţie de 1679 locuitori(2007), Valeapai - 472 locuitori (2002), iar Bărbosu - 75 locuitori (2002).
Populaţia comunei este în scădere cu fiecare an.
 
  Economie
Activităţile economice se diversifică după obiectul de activitate în silvicultură, exploataţii forestiere, industria prelucrării lemnului, industria morăritului şi panificaţiei, comerţ în general. Profilul de bază al comunei este cel agricol, specializat îndeosebi pe creşterea animalelor, cultura de grâu, porumb, cartofi, legume şi pomicultură.

Last Updated (Tuesday, 04 August 2009 11:19)