Oferta Educaţională

OFERTA EDUCAŢIONALǍ

pentru anul școlar 2015-2016

  Şcoala Gimnazială Ramna dispune de o bază materială modernă şi de cadre didactice calificate şi cu dăruire. Sperăm să răspundem exigenţelor impuse de societate şi comunitate.

» Baza materială:
7 săli de clasă
o sală de sport
o bibliotecă cu peste 3. 000 volume dotată permanent cu fond de carte;
un laborator de informatică conectat la Internet
reţea de alimentare cu apă curentă;
reţeaua termică schimbată;


» Resurse umane:
Total elevi - 92
Total cadre didactice - 18

Personal didactic auxiliar - 1

Personal nedidactic - 2

 

» Plan de şcolarizare 2013-2014

Învățământ preșcolar - 2 grupe - 36 copii

Învăţământul primar: - 3 de clase –    41  elevi;
Învăţământul gimnazial : - 4 de clase –  51 elevi.

 

» Discipline Opţionale
Clasa a V-a – 
Lectura și abilitățile de viață

Clasa a VI-a – Educație pentru sănătate

Clasa a VII-a – Educație pentru sănătate

Clasa a VIII-a – Lectura și abilitățile de viață

 

Last Updated (Friday, 23 October 2015 07:55)