Ţintele Strategice

Ţintele (Scopurile) Strategice

T1 Optimizarea procesului de predare/învăţare prin utilizarea unor instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume;

T2 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în vederea egalizării şanselor;

T3 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii;

T4 Dezvoltarea parteneriatelor ;

T5 Perpetuarea tradiţiilor, obiceiurilor specifice localităţii.

Last Updated (Wednesday, 10 August 2011 07:01)