Misiunea

M I S I U N E A

 

Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
Vom căuta să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio – culturale ale unei societăţi democratice.
Crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ.
Vom stimula activitatea copiilor dornici de a păstra tradiţiile şi obiceiurile locale prin activităţi extraşcolare.

 

 

Last Updated (Wednesday, 10 August 2011 07:02)