Transparență Instituțională

Lista Funcțiilor Școlii Gimnaziale Ramna la 31 martie 2019

Hotărâri ale Consiliului de Administrație  - 2019

   HCA 1    

Venituri Brute la 30 septembrie 2018

Hotărâri ale Consiliului de Administrație  - 2017

HCA 1     HCA 2     HCA 3      HCA 4       HCA 5     HCA 6      HCA 7     HCA 8    

HCA 9        HCA 10     HCA 11


Decizii 2016-2017

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30
D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40
D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50
D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60
D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70
D71 D72 D73 D74 D75 D76 D77 D78 D79 D80
D81 D82 D83 D84 D85 D86 D87 D88 D89 D90

Decizii 2017-2018

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30

Raport semestrial privind starea învățământului la sfârșitul semestrului I

Raport anual privind starea învățământului

Raport anual privind activitățile extrașcolare

Raportul Comisiei de perfecționare și formare continuă

Raport privind controlul intern managerial

Raportul anual de evaluare internă

Plan de dezvoltare instituțională

Plan operațional 2016-2017

Plan operațional 2017-2018

Last Updated (Thursday, 11 April 2019 06:30)