Programa - matematică Evaluare Națională

       Pentru a ușura pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare Națională, vă prezint programa și câteva noțiuni teoretice însoțite de exemple pentru a înțelege mai bine aceste noțiuni. Dați clic pe fiecare punct de la Conținuturi pentru a accesa aceste noțiuni teoretice.

PROGRAMA
PENTRU DISCIPLINA
MATEMATICĂ
EVALUARE NAȚIONALĂ 

                                             Clasa a V-a
                                             Conținuturi
Numere Naturale
1.Scrierea și citirea numerelor naturale în sistemul de numerație zecimal. Reprezentarea numererlor naturale pe axa numerelor. Compararea, aproximarea și ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare.
2. Adunarea numerelor naturale; proprietăți. Scăderea numerelor naturale.
3. Înmulțirea numerelor naturale; proprietăți. Factor comun. Ordinea  efectuării  operaţiilor;  utilizarea parantezelor
4. Ridicarea  la  putere  cu  exponent  natural  a  unui număr  natural;  compararea  puterilor  care  au aceeaşi bază sau acelaşi exponent
5. Împărţirea,  cu  rest  zero,  a  numerelor  naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră
6. Împărţirea cu rest a numerelor naturale
7. Ordinea efectuării operaţiilor
8. Noţiunea  de  divizor;  noţiunea  de  multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5
9. Media  aritmetică  a  două  numere  naturale,  cu rezultat număr natural
10. Ecuaţii  şi  inecuaţii  în  mulţimea  numerelor naturale
11.Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi al inecuaţiilor şi probleme de organizare a datelor

Mulțimi

Numere raţionale mai mari sau egale cu 0, Q+

Fracţii ordinare

Fracţii zecimale

Elemente de geometrie și unități de măsură

4.  Cubul,  paralelipipedul  dreptunghic:  prezentare prin  desen  şi  desfăşurare;  recunoaşterea elementelor lor: vârfuri, muchii, feţe
5.  Unităţi  de  măsură  pentru  lungime;  perimetre; transformări
6.  Unităţi de măsură pentru arie; aria pătratului şi a dreptunghiului; transformări
7. Unităţi de măsură pentru volum; volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic; transformări
8. Unităţi de măsură pentru capacitate; transformări
9. Unităţi de măsură pentru masă; transformări
10. Unităţi de măsură pentru timp; transformări
11. Unităţi monetare; transformăriLast Updated (Wednesday, 16 May 2018 07:16)