CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR

Anul școlar 2023-2024

În anul școlar 2023-2024 se vor acorda următoarele tipuri de burse:

a) bursă de excelență olimpică I;
b) bursă de excelență olimpică II;
c) bursă de merit;
d) bursă socială
;

       Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții, iar bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

       Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit.

       Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul M.E., chiar dacă îndeplinește mai multe criterii prevăzute de metodologie.

 

a) bursă de excelență olimpică I; se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II,  III, sau Mențiune  la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației

b) bursă de excelență olimpică II; se acordă elevilor care obțin distincții, respectiv premiile I, II,  III,   la olimpiadele școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației

c) bursă de merit   Bursele de merit se acordă la propunerea dirigintelui, pentru mediile generale anuale din anul școlar trecut, dacă se află în primii 30% elevi din fiecare clasă ordonați după acest criteriu sau dacă media respectivă este 9,50. Pentru elevii  de clasa a V-a se va lua , în luna ianuarie 2024, în calcul media pe primele două module din acest an școlar.

d)Bursa sociala  se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

e) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

f) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.

 

Cuantumuri

  • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei

  • Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei

  • Bursă de merit : 450 lei

  • Bursă socială: 300 lei

Legislație actualizată:

    Ordinul Ministerului Educației nr. 6238/2023

Modele de Cereri 

 

      - Cerere bursă de merit 

      - Cerere bursă de ajutor social  (venituri sub 50% din salariul minim net)

      - Cerere bursă de ajutor social  (elevi orfani)

      - Cerere bursă de ajutor social  (familie monoparentală)

      - Cerere bursă de ajutor social  (elevi cu dizabilități)

 

Important: Pentru toate tipurile de burse, la documentele de la dosar, trebuie atașat și un extras de cont bancar (al părintelui sau al elevului) .